Tłumaczenia ustne

Biuro Tłumaczeń Technicznych i Specjalistycznych

4.7/5 (50 ocen)

Bezpłatna wycena

Przyjmujemy zamówienia tłumaczeń 24/7!

 • Wysoka jakość tłumaczeń ustnych
 • Krótki czas realizacji zleceń
 • Specjalizacja w wielu dziedzinach
 • Bezwzględne zachowanie poufności
 • Precyzyjna wycena tłumaczeń
 • Atrakcyjne ceny tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia ustne

Oferujemy następujące rodzaje tłumaczeń ustnych:

 • tłumaczenia ustne konsekutywne
 • tłumaczenia ustne symultaniczne kabinowe
 • tłumaczenia ustne symultaniczne szeptane
 • tłumaczenia ustne uwierzytelnione, czyli przysięgłe

Na życzenie klienta zapewniamy także obsługę tłumaczeniową podczas spotkań biznesowych, negocjacji oraz rozmów handlowych, wizyt u notariusza i w trakcie ceremonii zawarcia związku małżeńskiego.

Organizujemy ustne tłumaczenia bez względu na dzielącą nas od klienta odległość.

Tłumaczenie konsekutywne — na czym polega?

Tłumaczenia konsekutywne to inaczej tłumaczenia, które odbywają się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Gdy mówca zakańcza swoją myśl, tłumacz konsekutywny wypowiada ją do audytorium. Zwykle taka forma przekładu polega na tym, że prelegent robi przerwę w wypowiedzi, aby dać tłumaczowi czas na przetłumaczenie.

Wspomniany rodzaj tłumaczeń ustnych wykorzystujemy na przykład w trakcie:

 • wywiadów,
 • prezentacji,
 • konferencji prasowych,
 • spotkań biznesowych, a także
 • warsztatów.

Tłumaczenie konsekutywne a tłumaczenie liaison

Tłumaczenie liaison doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy odbiorców wypowiedzi jest stosunkowo niewielu. Wspomniane tłumaczenie, czyli tłumaczenie „zdanie po zdaniu" różni się tym od tłumaczenia konsekutywnego, że w trakcie tego drugiego mówca wypowiada się dłużej, zanim jego wypowiedź zostanie przetłumaczona. Tłumaczenie liaison jest tłumaczone zdanie po zdaniu, a konsekutywne polega na zapamiętaniu bądź też zanotowaniu przez tłumacza jak największej liczby informacji.

Tłumaczenia symultaniczne — co to jest?

Tłumaczenie ustne symultaniczne to tłumaczenie, które jest czasami nazywane tłumaczeniem konferencyjnym. Nasz tłumacz wykonuje przekład symultaniczny w momencie, gdy mówca kontynuuje wypowiedź w języku źródłowym. Tłumacze symultaniczni równocześnie słuchają mówcy i tłumaczą to, co przed chwilą zostało wypowiedziane.

Optymalną sytuacją jest, gdy nie ma czasu oczekiwania pomiędzy tłumaczeniem a wypowiedzią mówcy. W sytuacji, gdy tłumacz ustny wykonuje tłumaczenie symultaniczne, zwykle zajmuje to mniej czasu niż w przypadku tłumaczenia konsekutywnego.

Bardzo często tłumaczenie symultaniczne polega na tym, że prelegent przemawia w ojczystym języku do mikrofonu, a wszystkie osoby na widowni mają słuchawki i słuchają przekładu. Wspomniane symultaniczne tłumaczenie jest wykorzystywane między innymi w trakcie:

 • konferencji,
 • webinarów,
 • grup fokusowych oraz
 • spotkań zarządów.

Tłumacz symultaniczny — co to znaczy?

Symultaniczny tłumacz to ekspert językowy, którego zadaniem jest jednoczesne słuchanie i mówienie z zaledwie kilkusekundowym opóźnieniem. Każdy z zatrudnionych przez nas tłumaczy symultanicznych to profesjonalny lingwista po przejściu co najmniej dwuletniego szkolenia. Dopiero po takim czasie językowy ekspert może zacząć tłumaczyć symultanicznie. Tłumaczenie tego typu jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem.

Tłumaczenie ustne symultaniczne szeptane — czym jest?

Tłumaczenie symultaniczne szeptane jest tłumaczeniem, które nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Tłumacz symultaniczny w trakcie przekładu znajduje się w obecności słuchaczy (nie są to tłumaczenia kabinowe. Tłumaczenie ustne symultaniczne szeptane stosowane jest dla grupy maksymalnie trzech odbiorców. Jeżeli liczba słuchaczy jest większa wykorzystujemy zestaw do tak zwanej "małej symultany". Przy zdecydowanie większych audytoriach lepiej jest skorzystać z tłumaczeń ustnych symultanicznych oraz tłumaczeń ustnych konsekutywnych.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione — kiedy znajdują zastosowanie?

Tłumacz ustny uwierzytelniony przydaje się w kontaktach z instytucjami publicznymi, a więc prokuraturą, policją, a także sądem w sytuacji, gdy strony nie posługują się tym samym językiem. Tłumaczenia ustne przysięgłe sprawdzają się również podczas ślubów cywilnych, przy zawieraniu umów i podpisywaniu aktów notarialnych, w trakcie rozpraw sądowych, a także podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Za każdym razem odpowiednio dobieramy rodzaj tłumaczenia ustnego przysięgłego. Oferujemy bowiem w tym w zakresie zarówno tłumaczenia uwierzytelnione symultaniczne, jak i tłumaczenia uwierzytelnione konsekutywne.

Ustne tłumaczenia — czym się wyróżniamy?

Przede wszystkim nie doliczamy dodatkowych kosztów za ekspresowe wykonanie usługi. Dla stałych klientów zawsze staramy się wykonać pracę w jak najkrótszym czasie.

Ponadto za tłumaczenia techniczne, medyczne i specjalistyczne nie pobieramy dodatkowych opłat.

Co ważne, podajemy całkowity koszt przekładu jeszcze przed jego wykonaniem.

Tłumaczenia ustne — cena

Jedna strona tłumaczeniowa ma 1500 znaków ze spacjami. Poniżej znajduje się orientacyjny cennik. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty tłumaczeń ustnych uwierzytelnionych, skontaktuj się z nami i ustalimy cenę indywidualnie.

Podane ceny dotyczą 1 godziny zegarowej tłumaczenia ustnego.

Rodzaj tłumaczenia Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia ustne z języka angielskiego na język polski od 143 zł
Tłumaczenia ustne z języka polskiego na język angielski od 143 zł
Tłumaczenia ustne z języka niemieckiego na język polski od 143 zł
Tłumaczenia ustne z języka polskiego na język niemieckiod 143 zł
Tłumaczenia ustne język włoski od 185,90 zł
Tłumaczenia ustne język francuski od 185,90 zł
Tłumaczenia ustne język czeski od 185,90 zł
Tłumaczenia ustne język ukraiński od 185,90 zł
Tłumaczenia ustne język hiszpański od 185,90 zł
Tłumaczenia ustne język słowacki od 185,90 zł
Tłumaczenia ustne język niderlandzki od 185,90 zł