Tłumaczenia przysięgłe

Zobacz jak oceniają nas klienci
4.8/5 - (63 votes)

Advance działa jako biuro tłumaczeń przysięgłych. Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia przysięgłe dokumentów państwowych wymagających uwierzytelnienia pieczęcią tłumacza przysięgłego z polskiego na język obcy i odwrotnie. Siedziba naszego biura mieści się w Będzinie (Śląsk), ale przekłady realizujemy dla Klientów z całej Polski (online). Każdy profesjonalny tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która zdaje wieloetapowy egzamin państwowy i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonane przekłady. Gdzie stosowne uprawnienia otrzymują tłumacze przysięgli? Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedzialne jest za organizację egzaminów oraz zaprzysiężenie tłumaczy, którzy pozytywnie przejdą egzamin ustny i pisemny.

Do współpracy zapraszamy Klientów indywidualnych, firmy oraz instytucje, które chcą zamówić rzetelne tłumaczenie przysięgłe po angielsku, niemiecku, francusku, włosku lub w innych językach europejskich bądź światowych przez Internet.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów – jakie przekłady wykonujemy w Advance?

Jako biuro tłumaczy przysięgłych realizujemy przekłady dla osób indywidualnych, organów państwowych oraz przedsiębiorstw.

Najczęściej wykonujemy profesjonalne tłumaczenia przysięgłe:

 • aktów notarialnych,
 • aktów stanu cywilnego (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • dokumentów sądowych i pism procesowych (orzeczenia, wyroki itp.),
 • świadectw szkolnych, dyplomów uczelni wyższych, certyfikatów,
 • świadectw pracy,
 • zaświadczeń urzędowych,
 • ustaw i rozporządzeń,
 • dokumentów osobistych (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy),
 • dokumentów samochodowych,
 • umów,
 • dokumentacji patentowej (tłumaczenie techniczne uwierzytelnione),
 • faktur.

Tłumaczenia przysięgłe – języki

Klienci naszego biura najczęściej zamawiają tłumaczenie dokumentów na język angielski lub angielsko polskie. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się także tłumacz z angielskiego na niemiecki czy z niemieckiego na polski.

W stałej ofercie posiadamy:

 • tłumaczenia przysięgłe czeskiego,
 • tłumaczenia przysięgłe francuskiego,
 • tłumaczenia przysięgłe hiszpańskiego,
 • tłumaczenia przysięgłe rosyjskiego,
 • tłumaczenia przysięgłe słowackiego,
 • tłumaczenia przysięgłe niderlandzkiego,
 • tłumaczenia przysięgłe chińskiego,
 • tłumaczenia przysięgłe rumuńskiego.

Masz do przełożenia dokumenty w innym języku europejskim lub światowym? Zapraszamy do kontaktu – na indywidualne zamówienie, dobierzemy tłumacza przysięgłego potrzebnego języka i zrealizujemy nietypowe przekłady.

Tłumaczenia przysięgłe – cennik

Zapraszamy do zapoznania się z tabelą stawek, które stosuje biuro tłumaczeń przysięgłych Advance. Uwierzytelnione translacje wyceniane są za 1125 znaków ze spacjami. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każda rozpoczęta strona tłumaczeniowa traktowana jest jako pełna.

Cena za 1125 znaków ze spacjami.

Rodzaj tłumaczeniaTłumacz przysięgły cena
Tłumacz przysięgły z języka angielskiego na język polskiod 35 zł
Tłumacz przysięgły z języka polskiego na język angielskiod 45 zł
Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego na język polskiod 51 zł
Tłumacz przysięgły z języka polskiego na język niemieckiod 65 zł
Tłumacz przysięgły włoskiod 54 zł
Tłumacz przysięgły francuskiod 51 zł
Tłumacz przysięgły czeskiod 54 zł
Tłumacz przysięgły ukraińskiod 51 zł
Tłumacz przysięgły hiszpańskiod 54 zł
Tłumacz przysięgły słowackiod 54 zł
Tłumacz przysięgły niderlandzkiod 54 zł

Bezpłatna wycena

Przyjmujemy zamówienia tłumaczeń 24/7!

Wyceń bezpłatnie
Wysoka jakość tłumaczeń pisemnych
Bezwzględne zachowanie poufności
Krótki czas realizacji zleceń
Precyzyjna wycena tłumaczeń
Specjalizacja w wielu dziedzinach
Atrakcyjne ceny tłumaczeń pisemnych

Wszystko o pracy tłumacza przysięgłego

Kto to jest tłumacz przysięgły? Jest to osoba zaufania publicznego, która musi spełnić wymogi formalne, przystąpić do państwowego egzaminu, zdać go i otrzymać wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po złożeniu przysięgi otrzymuje on pieczęć, która zawiera imię i nazwisko właściciela oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości przełożonych danych. Przysięgły tłumacz jest zobligowany do rzetelności, staranności, zachowania poufności i kierowania się zasadami etyki zawodowej. Bierze on na siebie odpowiedzialność za każdy przełożony tekst, a Klient ma prawo dochodzić od niego odszkodowania finansowego w przypadku problemów wynikających z błędów w przetłumaczonym dokumencie (zwykły tłumacz nie daje takiej gwarancji).

Tłumacz przysięgły – co to znaczy?

Co to znaczy tłumacz przysięgły? Zawód ten jest obecnie w Polsce regulowany i może zostać nim wyłącznie osoba, która spełnia formalne wymogi i zda egzamin państwowy.Tłumaczem przysięgłym jest specjalista posiadający uprawnienia potrzebne do wykonywania przekładów oficjalnych dokumentów państwowych.

Zawód – tłumacz przysięgły

W Polsce zawód tłumacza przysięgłego regulują przepisy ustawy z 25.11.2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2019 poz. 1326, z późn. zm.). Tłumaczenia uwierzytelnione może wykonywać wyłącznie osoba, która ma uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i posiada pieczęć ze swoimi danymi służącą do opatrywania przełożonych dokumentów.

Tłumacz przysięgły – wymagania

Każdy przyszły tłumacz przysięgły musi spełnić wymagania zawarte w art. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Niezbędne są:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw UE, państw członkowskich EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) bądź Konfederacji Szwajcarskiej,
 • znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wykształcenie wyższe,
 • nie bycie karanym za przestępstwa umyśle, skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w obrocie gospodarczym.

Tłumacz przysięgły – jak zostać?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Należy spełnić warunki opisane w ustawie regulującej zawód tłumacza przysięgłego. Następnym krokiem jest zapisanie się na egzamin. Nie wymaga to kursów przygotowawczych lub dopełniania innych formalności – wystarczy złożyć wniosek w wersji elektronicznej (formularz dostępny jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymują powiadomienie o terminie egzaminu (co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem). Egzamin prowadzony jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego koszt to 800 zł (dane z kwietnia 2022 roku).

Tłumacz przysięgły – co trzeba zrobić, aby nim zostać?

Przyszli tłumacze przysięgli muszą pozytywnie zdać egzamin składający się z części pisemnej oraz ustnej.

Część pisemna trwa 4 godziny. Osoby biorące w niej udział muszą przetłumaczyć 2 teksty z języka obcego na polski oraz 2 w odwrotnej konfiguracji. Za każdy prawidłowo przełożony tekst otrzymują po 50 punktów – do zdania egzaminu niezbędne jest minimum 150 punktów. Zadaniem rekrutacyjnym są pisma urzędowe lub teksty prawnicze. Podczas egzaminu wszyscy kandydaci mogą posiadać własny słownik (stanowiący później wsparcie w codziennej pracy tłumacza przysięgłego), dopuszczalne są także glosariusze i papierowe encyklopedie. W razie niezdania egzaminu, ponowny wniosek o przystąpienie do niego można złożyć po upływie roku.

Podczas oceny zadań komisja bierze pod uwagę:

 • warstwę językową – ortografia, stylistyka, gramatyka, interpunkcja,
 • warstwę tłumaczeniową – merytoryka tekstu przetłumaczonego na angielski lub inny język obcy, zastosowana terminologia oraz formalna znajomość układu technicznego tłumaczeń uwierzytelnionych.

Kolejnym etapem państwowego egzaminu dla przyszłych tłumaczy przysięgłych przeprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest część ustna. Obejmuje ona przekład a vista 2 tekstów na język polski (kandydaci otrzymują je przed egzaminem i mają 2 minuty na przygotowanie się) oraz tłumaczenie konsekutywne wypowiedzi egzaminatora na wybrany język obcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeden z tekstów jest typowo prawniczy (najczęściej stosuje się akty notarialne oraz pisma urzędowe). Wszystkie wypowiedzi są nagrywane w celu późniejszej weryfikacji. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Do zdania egzaminu ustnego niezbędne jest uzyskanie minimum 150 punktów.

Tłumacz przysięgły – jak zdobyć wymagane uprawnienia?

Jak zdobyć uprawnienia na tłumacza przysięgłego? Pierwszym krokiem jest zdanie części pisemnej i ustnej egzaminu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie każdy tłumacz przysięgły musi złożyć ślubowanie, podczas którego zobowiązuje się do rzetelności i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Po ślubowaniu jego nazwisko zostaje wpisane na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych.

Tłumacze przysięgli – angielski

Angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie. Stanowi oficjalny język komunikacji dyplomatycznej, biznesowej oraz kulturalnej i jest wykorzystywany przez większość organizacji międzynarodowych. Zapotrzebowanie na tłumaczenia uwierzytelnione polsko-angielskie i angielsko-polskie w Polce jest bardzo duże, dlatego stanowią one jedną ze specjalności naszego biura. Tłumacze przysięgli języka angielskiego wykonują przekłady uwierzytelnione na potrzeby osób indywidualnych, firm oraz instytucji. Tłumacz przysięgły z angielskiego może przełożyć akty stanu cywilnego, akty notarialne, dokumenty samochodowe, świadectwa szkolne, dyplomy uczelni, świadectwa pracy i inne dokumenty o wadze państwowej. Przysięgły tłumacz języka angielskiego z Biura Advance doskonale poradzi sobie ze specjalistycznym przełożeniem wszystkich tekstów wymagających znajomości skomplikowanej terminologii prawnej.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?

W Polsce występuje bardzo duże zapotrzebowanie na przekłady uwierzytelnione z angielskiego na polski oraz w odwrotnej konfiguracji. Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego? Należy bardzo dobrze znać ten język obcy w mowie oraz piśmie i spełnić wszystkie wymagania formalne niezbędne do pracy w zawodzie. Jakie kroki musi wykonać przyszły tłumacz przysięgły języka angielskiego? Egzamin obejmuje część pisemną i ustną. Jego przebieg oraz wymogi są analogiczne dla tłumaczy innych języków obcych.

Tłumacz przysięgły – Ministerstwo Sprawiedliwości

Potrzebujesz tłumaczenia aktu notarialnego, orzeczenia sądowego lub innego dokumentu urzędowego? Takie przekłady może wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi listę tłumaczy przysięgłych, która jest ogólnodostępna dla obywateli. Możesz na niej sprawdzić online, czy wybrany tłumacz zaprzysiężony znajduje się na liście i jaki numer został mu nadany. Dostępne są tutaj imiona i nazwiska tłumaczy wraz z danymi kontaktowymi (adres, numer telefonu, e-mail) oraz języki, w których posiadają uprawnienia do wykonywania przekładów uwierzytelnionych. Tłumacze przysięgli sortowani są na liście według miast i województw, co ułatwia wyszukanie specjalistów ze swojego regionu. Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości nie uwzględnia osób, które zostały zawieszone w zawodzie.

Zachęcamy do weryfikacji danych tłumaczy przysięgłych z naszego biura na oficjalnej stronie prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Biegły tłumacz przysięgły

Do wejścia w życie ustawy z 25 listopada 2004 roku tłumacze przysięgli byli ustanawiani przez prezesów sądów okręgowych (od 1999 roku, wcześniej biegli tłumacze byli powoływani przez prezesów sądów wojewódzkich). Wówczas najczęściej zawód ten określany był jako tłumacz biegły sądowy lub tłumacz biegły przysięgły. Od momentu wprowadzenia ustawy, tłumacz przysięgły stał się nowym zawodem regulowanym i nie stosuje się już pojęcia tłumacz biegły, ponieważ nie jest on już biegłym sądowym. Tłumacz zaprzysiężony obecnie jest ustanawiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości organizujące państwowe egzaminy, nadające uprawnienia po zaprzysiężeniu i numery tłumacza przysięgłego, które trafiają na oficjalną listę dostępną dla obywateli. Tłumacz przysięgły może jednak wystąpić jako tłumacz sądowy podczas prowadzonych spraw oraz ma uprawnienia potrzebne do przekładania wszystkich dokumentów sądowych (orzeczenia, wyroki itp.).

Deregulacja – tłumacz przysięgły

W 2015 roku w Polsce weszła w życie deregulacja zawodu tłumacza przysięgłego. Zmiany dotyczą m.in. wykształcenia. Obecnie przyszły przysięgły tłumacz nie musi posiadać tytułu magistra (wystarczy licencjat). Zgodnie z nowymi przepisami, tłumacze przysięgli z tytułu odpowiedzialności zawodowej mogą ponosić karę pieniężną.

Tłumacz a tłumacz przysięgły

Tłumacz to zawód, który nie jest regulowany prawnie, dlatego przekłady zwykłe (np. korespondencję biznesową, teksty reklamowe) mogą wykonywać osoby biegle znające angielski lub inny język obcy. Nie muszą one jednak posiadać żadnych formalnych kwalifikacji czy zaświadczeń. Zawód tłumacza przysięgłego jest regulowany ustawą z 25 listopada 2004 roku, wymaga zdania egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, zaprzysiężenia (ślubowania i nadania numeru) i wpisania na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W przypadku wszystkich dokumentów państwowych, niezbędne są tłumaczenia uwierzytelnione wykonane według obowiązującego schematu i opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego biorącego pełną odpowiedzialność za wykonaną translację.

Tłumaczenie przysięgłe – co to jest?

Tłumaczenie przysięgłe to przekłady dokumentów urzędowych. Aby nabrały mocy prawnej, muszą zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości po zdaniu egzaminu państwowego i złożeniu specjalnej przysięgi. Każdy tłumacz zaprzysiężony trafia do państwowego rejestru i otrzymuje prawo do wykonywania uwierzytelnionych przekładów, które opatruje pieczęcią i bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną translację.

Tłumaczenie przysięgłe – jak wygląda?

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe? Tradycyjny przekład ma postać papierowego dokumentu opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego i opisem, z jakiego dokumentu został przetłumaczony (oryginał, kopia, odpis). Obecnie polskie przepisy dopuszczają także plik elektroniczny podpisany podpisem kwalifikowanym. Tłumaczenie przysięgłe online ważne jest jednak wyłącznie w tej formie (po wydrukowaniu traci swoją ważność).

Tłumaczenie przysięgłe – przykład

Tłumaczenie przysięgłe polsko angielskie i w innych parach językowych to translacje dokumentów urzędowych, osobistych i oficjalnych. Przykład stanowią tutaj dyplomy, świadectwa, akty notarialne, dokumenty sądowe czy odpisy z USC.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Tłumaczenie zwykłe może wykonać dowolna osoba perfekcyjnie mówiąca po angielsku, niemiecku lub w innym języku obcym. Tłumaczenie przysięgłe zarezerwowane jest dla dokumentów urzędowych i nabiera mocy prawnej wyłącznie wtedy, gdy przekład wykona uprawniony do tego tłumacz zaprzysiężony, który ma obowiązek oprzeć się na obowiązujących przepisach prawnych. Strona tłumaczeniowa przekładu uwierzytelnionego ma 1125 znaków ze spacjami (tłumaczenia zwykłe rozliczamy za 1500 znaków).

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe angielskiego, niemieckiego lub innego języka obcego muszą zawierać opisy adnotacji urzędowych, pieczęci, znaków wodnych, podpisów, ręcznych dopisków oraz innych elementów graficznych czy cech dokumentu ważnych z formalnego punktu widzenia. W przypadku, gdy tłumacz dokumentów zauważy jakiekolwiek zniszczenia lub nie będzie mógł odczytać fragmentów, musi zawrzeć w przekładzie odpowiedni opis.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe – kiedy, które wybrać?

Gdy potrzebujesz przekładów korespondencji prywatnej lub biznesowej, tekstów na stronę internetową, artykułów prasowych lub naukowych, publikacji marketingowych czy literackich, wybierz tłumaczenia nieprzysięgłe (zwykłe). Tłumaczenia przysięgłe dokumentów są niezbędne dla wszelkiej dokumentacji, która wykorzystywana jest do celów formalnych (dokumenty osobiste, świadectwa, certyfikaty, odpisy z USC, dokumenty sądowe, tłumaczenie notarialne itp.).

Tłumaczenia przysięgłe online

Główna siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w Będzinie (Śląsk), ale działamy przede wszystkim jako internetowe biuro tłumaczeń. Wykonujemy tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia przysięgłe online. Chcesz zamówić tłumaczenie dokumentów online w Internecie? Prześlij je na adres naszego biura pocztą lub kurierem. Nasz internetowy tłumacz przysięgły dokona starannego przekładu i opatrzy dokument pieczęcią. Następnie odeślemy go na adres podany przez Klienta.

Obecnie możliwe stają się także szybkie tłumaczenia online w wersji elektronicznej. Translacja online opatrywana jest wtedy podpisem kwalifikowanym. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie polskie urzędy honorują tę formę, dlatego dokładnie sprawdź, czy tego rodzaju ekspresowe tłumaczenia przysięgłe przez Internet rzeczywiście będą ważne w Twoim przypadku.

Tłumacz przysięgły – Śląsk i cała Polska. Dlaczego warto wybrać Biuro Tłumaczeń Advance?

Oferujemy rzetelne i szybkie tłumaczenia przysięgłe na Śląsku (siedziba naszego biura zlokalizowana jest w Będzinie) oraz przez Internet. Każdy nasz tłumacz przysięgły internetowy dokłada wszelkiej staranności do wykonywanego przekładu, przestrzega zasad etyki zawodu oraz dostosowuje się do obwiązujących wymogów formalnych.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów z biurem Advance to szeroki wachlarz korzyści dla Klienta. Naszymi głównymi atutami są:

 • tłumacze przysięgli wielu różnych języków – możesz nam zlecić tłumaczenie przysięgłe dokumentów na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, ukraiński oraz wiele innych języków,
 • brak dopłat za specjalistyczne słownictwo – Twój dokument przełożymy w standardowej cenie, nawet wtedy, gdy zawiera trudną terminologię prawną, medyczną czy techniczną,
 • zachowanie poufności danych,
 • najwyższa jakość przekładów,
 • wycena przed przystąpieniem do pracy.

Wpisy blogowe

Zobacz wszystkie wpisy
Tłumaczenia dla przemysłu maszynowego. Jak zrozumieć specyfikę języka technicznego?

2 czerwca, 2023 Advance MK

Tłumaczenia dla przemysłu maszynowego. Jak zrozumieć specyfikę języka technicznego?

Rozwój przemysłu maszynowego, czy to na poziomie krajowym, czy międzynarodowym, wymaga skutecznego komunikowania [...]
Czytaj więcej
Tłumaczenie angielskie w farmacji. Dlaczego jest tak ważne?

2 czerwca, 2023 Advance MK

Tłumaczenie angielskie w farmacji. Dlaczego jest tak ważne?

Wprowadzenie. Tłumaczenie angielskie w farmacji to obszar, który zasługuje na szczególną uwagę. Język angielski, [...]
Czytaj więcej