Czy zgodnie z prawem tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

16 października, 2023
Autor: Advance FM

Czy zgodnie z prawem tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Wiążą się z tym prestiż i wyższe zarobki, ale także duża odpowiedzialność. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić określone warunki, a następnie zdać egzamin. Oprócz zdolności do czynności prawnych i znakomitej znajomości języka obcego, należy także posiadać wykształcenie wyższe i być niekaranym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe bądź nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu gospodarczemu. Po zdanym egzaminie tłumacz składa przysięgę przez Ministrem Sprawiedliwości, a finalnie zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. W ramach wykonywanego zawodu zobowiązany jest przestrzegać Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 roku. To właśnie w tym dokumencie otrzymujemy odpowiedź na pytanie, czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia. Przyjrzyjmy się prawom i obowiązkom tłumacza przysięgłego.

Odmowa tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły oprócz podejmowania prywatnych zleceń, zobligowany jest Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego do podejmowania się tłumaczeń uwierzytelnionych na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej. Ustawa zwalnia tłumacza przysięgłego z tego obowiązku wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Zaliczyć możemy do nich:

  • chorobę (udokumentowaną zwolnieniem lekarskim)
  • nadzwyczajną sytuacją rodzinną (np. śmiercią bliskiej osoby)
  • podjęciem się innego zlecenia w tym samym czasie
  • brakiem czasu na zapoznanie się z nową terminologią, konieczną do wykonania zlecenia

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia na rzecz administracji publicznej? Tak, jak opisaliśmy powyżej – jest to możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Ponadto odmowa tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego musi zostać uzasadniona na piśmie – w mailu lub w liście. Zaleca się tutaj udzielenie odpowiedzi wraz z uzasadnieniem dokładnie taką samą drogą, jaką wystąpiono o podjęcie się zlecenia. Przepisy te dotyczą zarówno wykonania tłumaczeń przysięgłych, jak i sprawdzenia poprawności tłumaczeń po innym tłumaczu.

A czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia prywatnemu zleceniodawcy? Takie sytuacje oczywiście się zdarzają – najczęściej w przypadku braku terminu. Są to jednak sytuacje bardzo rzadkie, a w przypadku naszego biura tłumaczeń nie mają one miejsca. Dzięki współpracy z wieloma tłumaczami przysięgłymi, którzy specjalizują się w różnych branżach i dziedzinach, na bieżąco realizujemy wszystkie zlecenia, również tłumaczenia ekspresowe.

Inne obowiązki tłumacza przysięgłego

Zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego jego przedstawiciele zobowiązani są także do ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest to wymóg związany z nieustającymi zmianami na poziomie językowym i kulturowym. Aby tłumacz mógł wykonywać swój zawód ze szczególną starannością i sumiennością (a jest to kolejnym obowiązkiem tłumacza przysięgłego), musi on na bieżąco śledzić zmiany i dokształcać się.

Ponadto tłumacze przysięgli zobligowani są do prowadzenia repertorium. Jest to spis wszystkich przyjmowanych zleceń, w którym znaleźć się musi data przyjęcia tłumaczonego dokumentu oraz data zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem. W repertorium tłumacza przysięgłego musi znaleźć się również oznaczenie zleceniodawcy lub zamawiającego tłumaczenie, opis tłumaczonego dokumentu (nazwa, data, język oraz podmiot, który stworzył dokument, a także informacje o formie i stanie dokumentu), opis wykonanej czynności (liczba stron tłumaczenia, liczba egzemplarzy), informacje o dacie, miejscu, zakresie i czasie trwania tłumaczenia, informacja o cenie tłumaczenia, a także informacje o odmowie wraz z uzasadnieniem tej odmowy wykonania tłumaczenia.

Każde tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane wyłącznie na podstawie oryginalnego dokumentu, jego odpisu lub tłumaczenia – tłumacz przysięgły uwierzytelnia swoje tłumaczenie za pomocą podpisu oraz pieczątki, którą po otrzymaniu uprawnień do wykonywania zawodu zamawia na własny koszt w Mennicy Polskiej. W przypadku tłumaczeń elektronicznych tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione jest przez podpis elektroniczny tłumacza.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, angielskiego i każdego innego języka, który wykonuje zawód w Polsce, podlega także odpowiedzialności zawodowej i karnej. Odpowiada on za poprawność przekładów, jakie wykonuje, za dochowanie tajemnicy dotyczącej tłumaczenia oraz za poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem.

Autor wpisu

Advance FM

Wpisy blogowe

Zobacz wszystkie wpisy

4 czerwca, 2024 Advance MK

Tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego na angielski – Twoja przepustka na studia za granicą

Tłumaczenie świadectwa maturalnego na angielski stanowi kluczowy krok dla maturzystów planujących studia za [...]
Czytaj więcej

14 maja, 2024 Advance MK

Tłumaczenia maszynowe vs. tłumaczenia ludzkie. Co wybrać?

Wprowadzenie do tłumaczeń maszynowych i ludzkich. Tłumaczenia maszynowe oraz tłumaczenia ludzkie (wykonane przez [...]
Czytaj więcej