Wyzwania tłumaczeń w branży motoryzacyjnej (automotive): od dokumentacji technicznej po marketing i sprzedaż.

14 lutego, 2023
Autor: Advance MK

Wyzwania tłumaczeń w branży motoryzacyjnej (automotive): od dokumentacji technicznej po marketing i sprzedaż.

W dzisiejszych czasach branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu na całym świecie. Jednak wraz z rozwojem tej branży pojawiają się nowe wyzwania w zakresie tłumaczeń, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i wizerunku firm związanych z tym sektorem.

Według Międzynarodowej Organizacji Producentów Pojazdów Samochodowych (OICA), przemysł motoryzacyjny jest jedną z największych branż na świecie. W 2020 roku globalna produkcja pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, wyniosła 92,2 mln sztuk.

Od 2021 r. globalny udział przemysłu motoryzacyjnego w rynku wynosi około 8,8% światowego produktu krajowego brutto (PKB), według International Trade Administration (ITA). Przemysł motoryzacyjny przyczynia się również w znacznym stopniu do zatrudnienia – około 8 milionów osób jest zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji pojazdów silnikowych na całym świecie.

Oczekuje się, że udział branży w rynku będzie nadal rósł, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie popyt na pojazdy szybko rośnie. ITA przewiduje, że do 2030 r. globalny popyt na pojazdy silnikowe osiągnie 124 mln sztuk, napędzany wzrostem populacji, urbanizacją i rosnącymi dochodami w gospodarkach wschodzących.

Dokumentacja techniczna w branży automotive: jak radzić sobie z terminologią i skomplikowanymi specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja techniczna w branży motoryzacyjnej może być bardzo złożona i wymagająca. Tłumaczenie specyfikacji technicznych i dokumentów związanych z produkcją samochodów wymaga dogłębnej wiedzy technicznej i znajomości specjalistycznej terminologii. Oto kilka największych wyzwań, z jakimi spotykają się tłumacze podczas pracy nad dokumentacją techniczną w branży motoryzacyjnej:

 • Terminologia – Tłumaczenie dokumentacji technicznej wymaga znajomości specjalistycznej terminologii, której zazwyczaj nie znajdziemy w zwykłych słownikach. Na przykład terminy związane z silnikami, podwoziami, układami kierowniczymi czy układami hamulcowymi są bardzo specyficzne i wymagają solidnej wiedzy technicznej. Tłumacz musi dokładnie zrozumieć znaczenie każdego terminu, aby przełożyć go na język docelowy z zachowaniem oryginalnego znaczenia.
 • Specyfikacje techniczne – Dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy poszczególnych części i podzespołów samochodu, w tym rysunki techniczne i schematy, które mogą być bardzo złożone. Tłumacze muszą nie tylko dokładnie przetłumaczyć tekst, ale także zrozumieć i przetłumaczyć wszystkie elementy graficzne.
 • Kontekst – Dokumentacja techniczna często zawiera wiele skrótów, akronimów i symboli, które są powszechnie stosowane w branży motoryzacyjnej. Tłumacze muszą rozumieć kontekst, w którym te terminy są używane, aby dokładnie i poprawnie je przetłumaczyć.

Aby sprostać tym wyzwaniom, tłumacze pracujący w branży motoryzacyjnej muszą posiadać solidną wiedzę techniczną i doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji technicznej. Powinni również korzystać z narzędzi tłumaczeniowych, takich jak terminologiczne bazy danych i specjalistyczne słowniki, które pomogą im zachować spójność terminologiczną i dokładność w tłumaczeniach.

Przykładem dokumentacji technicznej, która wymaga szczególnej uwagi, jest instrukcja obsługi samochodu. Zawiera ona instrukcje dotyczące obsługi pojazdu i obejmuje szeroki zakres tematów, od podstawowych czynności, takich jak uruchomienie silnika i regulacja foteli, po bardziej zaawansowane funkcje, takie jak system nawigacji i klimatyzacja. Tłumacz musi zrozumieć terminologię techniczną stosowaną w każdej sekcji i zapewnić, że instrukcje są jasne i dokładne dla użytkownika.

Innym przykładem są specyfikacje techniczne części samochodowych, takich jak silniki, hamulce i układy zawieszenia. Te specyfikacje są krytyczne dla wydajności i bezpieczeństwa samochodu, a tłumacz musi zapewnić, że tłumaczenie dokładnie przekazuje informacje techniczne i specyfikacje bez wprowadzania jakichkolwiek błędów.

Poproszenie klienta o glosariusz jest zalecane w przypadku tłumaczenia technicznego lub specjalistycznego, w którym pojawiają się terminy i sformułowania charakterystyczne dla danej branży, firmy lub projektu. Glosariusz to specjalny dokument, który zawiera spis terminów zdefiniowanych przez klienta i ich tłumaczeń na język docelowy.

Poproszenie o glosariusz może pomóc w zachowaniu spójności terminologicznej i uniknięciu nieporozumień z klientem. Przykładowo, jeśli tłumacz pracuje dla producenta samochodów i termin „braking system” występuje w dokumentacji technicznej, glosariusz może określić, że termin ten powinien być zawsze tłumaczony jako „układ hamulcowy”.

W przypadku braku glosariusza, tłumacz może również poprosić klienta o dostarczenie dokumentów źródłowych, specyfikacji technicznych lub innych materiałów referencyjnych, które pomogą mu zrozumieć kontekst i specyfikę projektu. To z kolei pozwoli mu lepiej przystosować swoją pracę do potrzeb klienta i dostarczyć bardziej skuteczne tłumaczenie.

Lokalizacja produktów motoryzacyjnych: jak dostosować opisy produktów i treści marketingowe do różnych kulturowo-krajowych rynków.

W globalnym przemyśle motoryzacyjnym lokalizacja produktów i treści marketingowych jest istotnym elementem dotarcia do klientów w różnych regionach świata. Dostosowanie opisów produktów i materiałów marketingowych do lokalnych języków i oczekiwań kulturowych może pomóc producentom samochodów w ustanowieniu silnej tożsamości marki i zwiększeniu udziału w rynku w nowych regionach. Oto kilka przykładów, jak firmy motoryzacyjne mogą lokalizować swoje produkty i treści marketingowe.

 • Tłumaczenie na różne języki: Jednym z najważniejszych aspektów lokalizacji produktów jest tłumaczenie opisów produktów, instrukcji technicznych i materiałów marketingowych na lokalny język rynku docelowego. Wymaga to nie tylko wiedzy językowej, ale także zrozumienia lokalnej kultury, ponieważ niektóre słowa i zwroty mogą mieć różne konotacje w różnych regionach.
 • Przepisy regionalne: Przepisy motoryzacyjne i normy bezpieczeństwa mogą się znacznie różnić w zależności od kraju, więc producenci samochodów muszą zapewnić, że ich produkty spełniają wszystkie odpowiednie przepisy na każdym rynku docelowym. Może to wymagać dostosowania projektu pojazdu lub jego komponentów do specyficznych wymagań regionalnych.
 • Wrażliwość kulturowa: Firmy motoryzacyjne muszą mieć na uwadze wrażliwość kulturową podczas lokalizowania treści marketingowych. Może to oznaczać zmianę elementów wizualnych reklam lub dostosowanie tonu i przekazu materiałów promocyjnych do lokalnego rynku. Na przykład reklama, która w jednej kulturze byłaby uznana za humorystyczną, w innej może być postrzegana jako nieczuła lub niewłaściwa.
 • Lokalne preferencje: Producenci samochodów, lokalizując swoje produkty i treści marketingowe, muszą również brać pod uwagę lokalne preferencje i gusta rynków docelowych. Może to oznaczać dostosowanie projektu pojazdu lub jego cech do potrzeb i preferencji lokalnego rynku. Na przykład samochód, który jest popularny w jednym kraju, może nie być odpowiedni dla innego kraju, w którym panują inne warunki drogowe lub inne zwyczaje jazdy.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczna lokalizacja produktów motoryzacyjnych i treści marketingowych wymaga głębokiego zrozumienia lokalnych kultur, języków, przepisów i preferencji. Dostosowując swoje produkty i komunikaty do rynków lokalnych, firmy motoryzacyjne mogą stworzyć silną tożsamość marki i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku globalnym.

Tłumaczenie instrukcji obsługi pojazdów: jak zapewnić precyzyjne i jednoznaczne tłumaczenia, aby uniknąć nieporozumień i błędów użytkowania.

Instrukcje obsługi pojazdów stanowią istotną część przemysłu motoryzacyjnego, dostarczając kierowcom najważniejszych informacji na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi ich pojazdów. Jednak tłumaczenie instrukcji obsługi pojazdów na różne języki może być skomplikowanym i trudnym zadaniem, ponieważ nawet drobne błędy lub niejasności w tłumaczeniu mogą prowadzić do nieporozumień i błędów w użytkowaniu. Oto kilka przykładów, w jaki sposób firmy motoryzacyjne mogą zapewnić precyzyjne i jednoznaczne tłumaczenia swoich instrukcji obsługi pojazdów.

 • Zatrudnij profesjonalnych tłumaczy: Aby zapewnić dokładne i precyzyjne tłumaczenia swoich instrukcji obsługi pojazdów, firmy motoryzacyjne powinny zaangażować usługi profesjonalnych tłumaczy z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Tłumacze ci powinni biegle posługiwać się zarówno językiem źródłowym, jak i docelowym oraz posiadać dogłębną znajomość języka technicznego i terminologii stosowanej w tej branży.
 • Używaj jasnego i prostego języka: Instrukcje obsługi pojazdów powinny być napisane jasnym i prostym językiem, aby ułatwić czytelnikom zrozumienie instrukcji i informacji. Tłumacze powinni zadbać o zachowanie jasności i prostoty oryginalnego tekstu w swoich przekładach, unikając zbyt skomplikowanego lub zawiłego języka.
 • Weryfikuj terminologię techniczną: Terminologia techniczna w przemyśle motoryzacyjnym może być złożona i specjalistyczna, z różnymi terminami używanymi w różnych regionach lub językach. Tłumacze powinni sprawdzić poprawność terminów technicznych i upewnić się, że używają terminologii właściwej dla rynku docelowego.
 • Przetestuj tłumaczenia z native speakerami: Przed sfinalizowaniem tłumaczeń firmy motoryzacyjne powinny przetestować swoje instrukcje obsługi pojazdów z rodzimymi użytkownikami języka docelowego, aby upewnić się, że tłumaczenia są dokładne i jednoznaczne. Może to pomóc w zidentyfikowaniu wszelkich obszarów nieporozumień i zapewnić, że instrukcja jest jasna i łatwa do zrozumienia.

Wyzwania tłumaczeń w branży automotive na rynkach wschodzących: jak radzić sobie z brakiem standardów i wyzwaniami językowymi w krajach, gdzie motoryzacja rozwija się dynamicznie.

Przemysł motoryzacyjny rozwija się szybko na rynkach wschodzących, a kraje takie jak Indie, Chiny i Brazylia stają się głównymi graczami na globalnym rynku motoryzacyjnym. Jednak tłumaczenie treści motoryzacyjnych na tych rynkach może stanowić wyzwanie ze względu na brak ustalonych standardów i bariery językowe. Oto kilka przykładów wyzwań związanych z tłumaczeniami motoryzacyjnymi na rynkach wschodzących i sposobów radzenia sobie z nimi.

 • Brak ustalonych standardów: Na rynkach wschodzących może brakować ustalonych standardów dotyczących terminologii technicznej i języka. Może to utrudniać tłumaczom zapewnienie dokładności i spójności tłumaczeń, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych treści technicznych.

Aby sprostać temu wyzwaniu, firmy motoryzacyjne powinny współpracować z lokalnymi organizacjami branżowymi i ekspertami technicznymi w celu ustanowienia jasnych i spójnych standardów języka technicznego i terminologii. Tłumacze powinni również konsultować się z lokalnymi ekspertami, aby upewnić się, że ich tłumaczenia są zgodne z tymi standardami.

 • Wyzwania językowe: Rynki wschodzące często mają wiele języków urzędowych i dialektów regionalnych, co może stanowić wyzwanie dla tłumaczy w zakresie zapewnienia dokładnych tłumaczeń i unikania nieporozumień kulturowych.

Aby sprostać temu wyzwaniu, firmy motoryzacyjne powinny korzystać z usług tłumaczy, dla których język docelowy jest językiem ojczystym i którzy doskonale znają lokalną kulturę i język. Tłumacze powinni również przeprowadzić dokładne badania, aby upewnić się, że ich tłumaczenia są odpowiednie dla lokalnego rynku i nie zawierają żadnych błędów kulturowych lub językowych.

 • Wyzwania regulacyjne: Rynki wschodzące mogą mieć różne wymagania regulacyjne dotyczące branży motoryzacyjnej, co może stanowić wyzwanie dla tłumaczy w zakresie zapewnienia zgodności i dokładności.

Aby sprostać temu wyzwaniu, firmy motoryzacyjne powinny ściśle współpracować z lokalnymi organami regulacyjnymi i ekspertami, aby zapewnić dokładność tłumaczeń i ich zgodność z lokalnymi przepisami.

Podsumowując, wyzwania związane z tłumaczeniem w branży motoryzacyjnej są wieloaspektowe i mogą się różnić w zależności od tłumaczonej treści i rynku docelowego. Od dokumentacji technicznej po marketing i sprzedaż, precyzyjne i kulturowo odpowiednie tłumaczenia są niezbędne do zapewnienia udanej ekspansji globalnej i zadowolenia klientów. Kluczem do pokonania tych wyzwań jest ścisła współpraca z doświadczonymi i wykwalifikowanymi tłumaczami, którzy posiadają dogłębną znajomość zarówno języka źródłowego, jak i docelowego oraz kultury, a także technicznych uwarunkowań rynku docelowego. W ten sposób firmy motoryzacyjne mogą zapewnić sobie wysokiej jakości tłumaczenia, które spełnią potrzeby ich globalnych klientów i pozwolą osiągnąć cele biznesowe.

Autor wpisu

Advance MK

Wpisy blogowe

Zobacz wszystkie wpisy

4 czerwca, 2024 Advance MK

Tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego na angielski – Twoja przepustka na studia za granicą

Tłumaczenie świadectwa maturalnego na angielski stanowi kluczowy krok dla maturzystów planujących studia za [...]
Czytaj więcej

14 maja, 2024 Advance MK

Tłumaczenia maszynowe vs. tłumaczenia ludzkie. Co wybrać?

Wprowadzenie do tłumaczeń maszynowych i ludzkich. Tłumaczenia maszynowe oraz tłumaczenia ludzkie (wykonane przez [...]
Czytaj więcej