Jak zostać tłumaczem przysięgłym: kompletny przewodnik

28 grudnia, 2023
Autor: Advance MK

Jak zostać tłumaczem przysięgłym: kompletny przewodnik

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Jakie kryteria trzeba spełnić? Na czym polega egzamin państwowy? W tym artykule odpowiemy na wszystkie te pytania. Wskażemy też, jakie dokumenty wymagają podpisu i pieczęci tłumacza przysięgłego, a które można potraktować jak tłumaczenia zwykłe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Podstawowe kryteria

Aby zostać tłumaczem, trzeba biegle władać językiem obcym – jednak w tym przypadku nie są wymagane żadne dodatkowe kwalifikacje czy zaświadczenia. Natomiast zawód tłumacza przysięgłego podlega regulacjom prawnym określonym w ustawie z 25 listopada 2004 roku. Tłumacz przysięgły musi spełnić szereg wymogów formalnych, zdać egzamin i złożyć uroczyste ślubowanie.

Poniżej lista wymagań, jakie musi spełniać tłumacz przysięgły:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw UE, państw członkowskich EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) bądź Konfederacji Szwajcarskiej;
 • znajomość języka polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • wykształcenie wyższe;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w obrocie gospodarczym.

Potwierdzeniem posiadania tytułu tłumacza przysięgłego jest wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tłumacz taki posiada także pieczęć opatrzoną swoimi danymi osobowymi.

Tłumacz przysięgły – jak zostać? Egzamin państwowy i ślubowanie

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która musi spełniać szereg wymogów formalnych wymienionych wyżej. Kolejny krok to zdanie egzaminu państwowy i otrzymanie wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po uroczystym złożeniu przysięgi i ślubowaniu tłumacz otrzymuje pieczęć, która zawiera jego imię i nazwisko i która stanowi potwierdzenie prawdziwości przełożonych danych. Dopiero potem może świadczyć usługi tłumaczeń uwierzytelnionych.

Tłumacz przysięgły – jak nim zostać? Jak przebiega egzamin?

Egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z części pisemnej i ustnej. Pierwsze zadanie kandydatów to przekład 2 tekstów z języka obcego na polski i w odwrotnej konfiguracji. Przeważnie są to teksty prawne lub dokumenty urzędowe. W trakcie trwania egzaminu można korzystać z pomocy naukowych (np. słowników i encyklopedii). Część pisemna trwa 4 godziny, można dostać maksymalnie 200 punktów – jednak aby zdać egzamin, wymaganych jest punktów 150.

Egzaminatorzy sprawdzają zarówno warstwę językową (czyli ortografię, stylistykę, gramatykę, interpunkcję), jak i warstwę tłumaczeniową, więc liczy merytoryka tekstu przetłumaczonego na język obcy, słownictwo branżowe i zastosowana terminologia, a także formalna znajomość układu technicznego tłumaczeń uwierzytelnionych.

Część ustna obejmuje tłumaczenie a vista 2 tekstów (w tym 1 prawniczy) na język polski oraz tłumaczenie konsekutywne wypowiedzi egzaminatora na język obcy. Egzamin ustny jest nagrywany, a wypowiedzi poddawane późniejszej analizie. Aby go zdać, także trzeba zdobyć 150 punktów (na 200 możliwych).

Dopiero kiedy tłumacz spełnienia wszystkie wymogi formalne i zda egzamin państwowy, może oferować klientom profesjonalne tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione).

Jakie dokumenty wymagają podpisu tłumacza przysięgłego?

Literatura, prywatna korespondencja, artykuły do gazety czy teksty na stronę internetową firmy nie wymagają tłumaczeń uwierzytelnionych. Z usług tłumacza przysięgłego trzeba skorzystać, kiedy przekład dotyczy dokumentów oficjalnych i urzędowych. Poniżej kilka przykładów:

 • akty stanu cywilnego – akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu;
 • dokumenty sądowe i prawne – wyroki sądowe, postanowienia, zaświadczenia, pełnomocnictwa, umowy prawne;
 • dokumenty edukacyjne – dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, transkrypcje ocen;
 • dokumenty urzędowe – dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, zaświadczenia o niekaralności;
 • dokumenty finansowe – umowy kredytowe, sprawozdania finansowe, dokumenty ubezpieczeniowe;
 • dokumenty biznesowe i korporacyjne – statuty firm, sprawozdania zarządu, umowy handlowe;
 • dokumenty imigracyjne – wnioski o wizy, dokumenty aplikacyjne do urzędów imigracyjnych;
 • dokumenty medyczne – zaświadczenia lekarskie, historie choroby.

W przypadku konieczności przekładu wyżej wymienionych typów dokumentów, warto zwrócić się do sprawdzonego biura tłumaczeń, które zrzesza profesjonalistów spełniających wszystkie wymogi formalne i prawne. Zapraszamy do skorzystania z usług Biura Tłumaczeń Advance!

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – Twoja ścieżka do sukcesu

W naszej szerokości geograficznej i kulturowej najpopularniejsze są tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego i na angielski. Kolejne to: niemiecki, francuski, rosyjski. Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego? Przede wszystkim trzeba perfekcyjne znać język angielski, spełnić wszystkie kryteria, zdać egzamin, złożyć przysięgę… Procedura zawsze wygląda tak samo, bez względu na język przekładu.

Zostanie tłumaczem przysięgłym wymaga czasu, zaangażowania i znacznej ilości pracy. Ale jest to również zawód, który przynosi wiele zadowolenia, daje szansę na doskonalenie umiejętności i jest ceniony na rynku pracy.

Autor wpisu

Advance MK

Wpisy blogowe

Zobacz wszystkie wpisy

4 czerwca, 2024 Advance MK

Tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego na angielski – Twoja przepustka na studia za granicą

Tłumaczenie świadectwa maturalnego na angielski stanowi kluczowy krok dla maturzystów planujących studia za [...]
Czytaj więcej

14 maja, 2024 Advance MK

Tłumaczenia maszynowe vs. tłumaczenia ludzkie. Co wybrać?

Wprowadzenie do tłumaczeń maszynowych i ludzkich. Tłumaczenia maszynowe oraz tłumaczenia ludzkie (wykonane przez [...]
Czytaj więcej