Ile czasów ma język angielski?

20 listopada, 2022
Autor: Adam

Ile czasów ma język angielski?

Czasy angielskie to temat, który często wywołuje wiele emocji. No bo jak nie komentować tak wielkiej – dla nas Polaków trudnej do zrozumienia i zaakceptowania – ilości czasów gramatycznych, które trzeba przyswoić? W związku z tym powstało wiele teorii, dlatego postanowiliśmy ugryźć czasy w języku angielskim z nieco innej strony. W tym artykule spróbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Ile jest czasów w angielskim? Co jest czasem, a co tylko go udaje? Które czasy języka angielskiego są najczęściej używane?

Po zapoznaniu się z tymi informacjami zmienisz podejście do czasów i prawdopodobnie zyskasz dodatkową motywację do nauki języka angielskiego. Nie czekajmy zatem! Miłego czytania.

Czasy w języku angielskim – jak to wygląda naprawdę?

Zgłębiając się w temat, w końcu dotrzemy do informacji, że z czysto technicznego punktu widzenia w języku angielskim mamy tylko dwa czasy gramatyczne. Są to czasy morfologiczne, czyli takie, które rozróżniamy na podstawie sufiksu (końcówki) lub apofonii (zmiany dźwięków wewnątrz wyrazu).

Te czasy to:

 • Czas przeszły – wykorzystujący np. when.
 • Czas teraźniejszy – wykorzystujący np. go.

Zaraz, zaraz, przecież już na pierwszych zajęciach z angielskiego była mowa o tym, że w języku tym spotyka się kilkanaście czasów, Co z pozostałymi i gdzie podział się czas przyszły?

Przyszłe czasy w angielskim w rzeczywistości czasami gramatycznymi nie są. To konstrukcje składające się z czasownika modalnego (np. will) i bezokolicznika (np. go).

Wszystkie czasy – angielski

Dla ułatwienia nauki języka musimy jednak przyjąć bardziej praktyczny punkt widzenia. Jeśli to zrobimy, okaże się wszystkie czasy języka angielskiego to aż 12 pozycji. Uwzględniliśmy tu czas przyszły (który jak wiemy, czasem nie jest) oraz konstrukcje peryfrastyczne (opisowe), będące hybrydą samego czasu oraz jego czterech aspektów:

 • simple,
 • continuous,
 • perfect,
 • perfect continuous.

Tu jednak warto wyjaśnić, czym są wyżej wymienione aspekty. Kategoria czasu mówi nam, kiedy dana czynność miała miejsce (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość). Kategoria aspektu natomiast określa sposób, w jaki dana czynność została wykonana. W języku polskim mamy dwa takie aspekty (tryby): dokonany i niedokonany. W angielskim mamy ich 4 w każdym z dwóch czasów i dodatkowe 4 w konstrukcji, zwanej czasem przyszłym. Stąd liczba 12. Cztery czasy przeszłe, cztery teraźniejsze i cztery przyszłe.

Które czasy z angielskiego używane są najczęściej?

Badania prowadzone wśród młodzieży akademickiej, będącej native speakerami języka angielskiego, pokazują, że w ich pracach procentowy udział użycia danego czasu w stosunki do innych, wygląda następująco:

 1. Present Simple – 49,99%
 2. Past Simple – 28,5%
 3. Present Perfect – 4,65%
 4. Future Simple – 2,32%
 5. Present Continuous – 2,31%
 6. Past Perfect – 0,73%
 7. Past Continuous – 0,71%
 8. Present Perfect Continuous – 0,21%
 9. Future Continuous – 0,02%
 10. Future Perfect – 0,01%
 11. Past Perfect Continuous – 0,009%
 12. Future Perfect Continuous – 0,009%

Język angielski – ile czasów? – Podsumowanie

Idąc na następną lekcję angielskiego, warto pamiętać o wszystkich tych informacjach. Choć w praktyce wciąż będzie mowa o 12 czasach, wiedza, że czasy są tak naprawdę dwa, jest bardzo cenna. To sprawia, że podświadomie inaczej będziemy traktować język angielski. Nie będzie się on wydawał tak trudny i niezrozumiały jak dotychczas. Świadomość, że chodzi tak naprawdę o dwa, a upierając się przy formie przyszłej – trzy czasy, jest bezcenna. Wiesz już, ile jest czasów w języku angielskim. Czas wracać do nauki!

Autor wpisu

Adam

Wpisy blogowe

Zobacz wszystkie wpisy
Co można robić, gdy się zna języki obce?

2 grudnia, 2022 Adam

Co można robić, gdy się zna języki obce?

Nie od dziś wiadomo, że znajomość języków obcych poszerza horyzonty i otwiera niedostępne dotąd ścieżki [...]
Czytaj więcej

30 listopada, 2022 mirek.advance

Język angielski w biznesie

Nie ma wątpliwości, że język angielski stał się globalnym językiem biznesu. W dzisiejszym połączonym świecie, [...]
Czytaj więcej